stichting mindfulness register logo

Registreren als mindfulnesstrainer


Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we de meest gestelde vragen over de registratie in het Mindfulness Register vermeld. De vragen zijn gerubriceerd per categorie. Je kunt op de hieronder vermelde categorieën klikken om direct naar die categorie toe te gaan.
Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Categorieën:

Algemeen

MBP

Op dit moment (oktober 2022) is het alleen nog mogelijk om je als MBSR of MBCT trainer te laten registreren. In 2023 zal een internationale erkenningscommissie (na toetsing) ook andere MBP's kunnen erkennen. Een aanbieder van een opleiding in een nieuw erkend MBP zal dan hiervoor accreditatie aan kunnen vragen. 

Op 1 januari 2023 wordt het register opengesteld voor MBSR en/of MBCT trainers. Inmiddels is ook de MBCL erkend als MBP. Dit betekent dat als de MBCL opleiding geaccrediteerd is het ook in het register opgenomen kan worden. Het kan per 1 oktober 2022 al accreditatie aanvragen als nascholingsaanbod.  

De MBSR en MBCT zijn beide 8-weekse groepstrainingen van 2,5 uur per sessie, inclusief een stiltedag van 6 uur. De trainer is zich gehouden om vooraf aan de training een intake met de kandidaat cursisten te houden, dit kan op papier zijn en eventueel aangevuld met een telefonisch gesprekje of korte ontmoeting. Cursisten ontvangen een werkboek en audiomateriaal. 

Het register is bij aanvang ingericht voor de bestaande MBSR en MBCT trainingen. In de toekomst kan dit uitgebreid worden naar andere MBP′s. Niet erkende MBP′s kunnen vanaf 1 oktober al wel accreditatie aanvragen voor nascholing.

mindfulnessregister

De VMBN ambieert de kwaliteit van het trainerschap te bevorderen en te bewaken. Hiervoor waren al eerder richtlijnen opgesteld maar deze waren nog niet eerder getoetst. Dat kan straks in het onafhankelijk Mindfulness Register. Met het Minfulness Register wordt het mindfulnesstrainerschap ook maatschappelijk stevig gepositioneerd. Het is een kwaliteitskeurmerk voor mindfulnesstrainers. 

Het register is ondergebracht in een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en commissies. Vanaf 1 januari 2023 kunnen alle mindfulnesstrainers, die voldoen aan de registratie eisen én lid zijn van een bij het register aangesloten beroepsvereniging, zich laten registreren.

Jazeker, alle geregistreerde mindfulnesstrainers zijn zichtbaar en vindbaar. Dus cursisten of organisaties die een goed gekwalificeerde trainer zoeken kunnen jou erin vinden. 

De commissieleden zijn geselecteerd op expertise en ervaring. De accreditatiecommissie telt 7 leden van de door de VMBN geaccrediteerde mindfulnessopleidingen en mensen met kennis en ervaring met opleiden en accreditatie. De registratiecommissie bestaat uit 3 leden met ervaring in de VMBN toelatingscommissie. De commissies vallen onder het onafhankelijke Stichtingsbestuur van het Mindfulness Register. Het bestuur telt 3 leden. 

Als je geregistreerd bent is dat een bewijs voor ziektekostenverzekeraars, werkgevers en consumenten dat je goed en professioneel opgeleid bent en voldoet aan de kwaliteitseisen. Zorgverzekeraars zullen het register raadplegen om na te gaan of de trainer gekwalificeerd is. Dat hangt samen met de mogelijkheden voor vergoeding door zorgverzekeraars.

PE-online

In PE-online staan ongeveer een half miljoen professionals geregistreerd. Daarmee is het een bekend en betrouwbare registratiesysteem.

PE staat voor permanente educatie. 1 PE-punt is vergelijkbaar met 1 SBU, een studiebelastingsuur.

PE-online is een registratiesysteem voor professionals. Hier maken veel beroepsverenigingen gebruik van. De leden van de beroepsvereniging registreren hierin hun opleidingen en nascholingen en behalen daarmee punten voor herregistratie.

reglementen

Dit document is opgemaakt in samenspraak met de VMBN leden (eind 2021), vertegenwoordigers van de door de VMBN geaccrediteerde opleidingen en een professioneel bureau. Hierin staat precies omschreven hoe e.e.a. in en rond het register geregeld is. Er staat bijv. in voor welke onderdelen je punten kunt halen. Het reglement is goedgekeurd door de ALV van de VMBN op 24 mei. Je vindt alle bij het register behorende reglementen op deze website onder downloads. 

Er staat geen hardheidsclausule in het reglement. Wel is een artikel opgenomen over herregistratie en bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als het door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet mogelijk was om aan alle eisen voor herregistratie te voldoen, kan de trainer zich wenden tot de registratiecommissie met een, met redenen omkleed, verzoek om tot een aangepaste regeling te komen.

Het document A FRAMEWORK FOR THE INTEGRITY OF MINDFULNESS-BASED PROGRAMS van het International Mindfulness Integrity Network (IMI https://iminetwork.org/) en het Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness-based Programma's (downloads).  

Nee, de reglementen zijn bedoeld om de kwaliteit van de registerleden, de opleidingen en nascholingen te borgen. De werking van het register zal bewaakt en regelmatig gevalueerd worden. Indien nodig zullen de reglementen ook aangepast kunnen worden. 

samenwerking opleiders

Ja, de VMBN heeft samen met de vertegenwoordigers van de door ons geaccrediteerde opleidingen alle reglementen doorgelopen. En samen met de opleiders het Reglement Accreditatie Opleidingen en het Kaderdocument Trainersopleidingen opgesteld. Deze documenten vormen uitgangspunt bij de (her)accreditatie van opleidingen.

samenwerking VVM

Het kwaliteitsregister is onafhankelijk wat betekent dat alle gekwalificeerde mindfulnesstrainers die lid zijn van een mindfulnessvereniging, die aangesloten is bij het Mindfulness Register, zich kunnen aanmelden. 

Dit kan als de VVM zich ook aansluit bij het register. De VVM is volledig geinformeerd en heeft ook alle bij het register behorende documenten ontvangen. 

samenwerking zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en andere partijen zijn gebaat bij heldere kwaliteitsnormen en regelingen. Met de inrichting van een onafhankelijk kwaliteitsregister willen we laten zien waar goedgekwalificeerde mindfulnesstrainers te vinden zijn. De zorgverzekeraars hebben geen invloed op de inhoud van de criteria, daarvoor baseren wij ons op internationale mindfulness-experts en regelgeving.

Op dit moment (oktober 2022) is de VMBN nog volop in gesprek met zorgverzekeraars, andere stakeholders en mogelijke opdrachtgevers om hen op de hoogte te stellen.

Alle mindfulnesstrainers die in het register staan, zowel Basistrainers als Gevorderd Trainers, voldoen aan alle opleidingseisen en komen dus beiden in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Nee, mindfulness is een aparte post bij zorgverzekeraars die vergoeding bieden. Het valt dus niet onder alternatieve zorg. Men moet er doorgaans wel aanvullend voor verzekerd zijn. 

AGB-code

Ja, dat klopt.

logo

Het logo voor trainers is te downloaden via het ledengedeelte van de VMBN website. Log hiervoor in op de VMBN website en ga naar de knop Beheer mijn gegevens. De logo's vind je direct daarna. Opleiders kunnen het logo opvragen bij het secretariaat: helpdesk@mindfulnessregister.nl


Registratie MBP-trainer

kosten

De kosten voor het registerlidmaatschap bedragen 275 euro. Voor dit bedrag sta je 5 geregistreerd als gevorderd trainer en ben je 5 jaar vindbaar in hét landelijk kwaliteitsregister voor minfulnesstrainers. Na 5 jaar moet je je herregistreren. 

Ja, je betaalt 275 euro registerkosten en bent daarmee ingeschreven voor een periode van 5 jaar. Als je je daarna laat herregistreren betaal je opnieuw registerkosten voor nog eens 5 jaar. 

Dat klopt. Om je in te kunnen schrijven in het register moet je lid zijn van een beroepsvereniging, waar je jaarlijks contributie voor betaalt. Daarnaast betaal je 275 euro registerkosten voor het Mindfulness Register voor 5 jaar.

publicatie

Alle registertrainers blijven ook vermeld staan op de VMBN website. Ook je aanbod aan trainingen kan je daar straks blijven vermelden. Het Mindfulness Register is onanfhankelijk van de VMBN of andere beroepsvereniging(en). 

procedure

Ja en nee. Alle categorie 1 leden worden op 1 januari automatisch overgezet in het nieuwe register. Je krijgt na betaling van de registerkosten een inlognummer waarmee je je (registratie) gegevens kunt invoeren. Het is aan jou of je je dossier in het register ook volledig wilt maken. Als je na 1 janauri 2023 als categorie 1 trainer afstudeert moet je eerst lid worden van de VMBN (of een andere bij het register aangesloten beroepsvereniging, die is er nu nog niet) voordat je je kunt aanmelden bij het register.   

Dat klopt. De datum voor herregistratie valt (steeds) 5 jaar na registratie in het Mindfulness Register. 

ethische gedragscode

Het register vraagt de leden mindfulnesstrainers goed in de spiegel te kijken en zich af te vragen of hun handelen kloppend is met dat waar zij voor getekend hebben. Mocht de registratiecommissie informatie hebben die wijst op ′onethisch handelen′ - bijvoorbeeld als informatie is ingevoerd of aangeleverd die aantoonbaar onjuistheden bevat - dan zal de commissie daarover in gesprek gaan met het betreffende lid. Mocht het bestuur, van een aan het register deelnemende beroepsvereniging, een lid uitschrijven als trainer, dan wordt ook de registratie in het register doorgehaald. Hiervan wordt het betreffende lid uiteraard schriftelijk op de hoogte gesteld. 

bonusregeling

Dat is niet het geval. Alle VMBN categorie 1 leden worden op 1 januari 2023 zonder dossier naar het register over gezet. Documenten die men wil meenemen in het register en bijvoorbeeld wil laten meetellen in de ''vrije ruimte' (voor gevolgde nascholingen in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2022) dienen opnieuw geüpload te worden.

dagelijkse beoefening

Dit betreft dagelijkse formele en informele meditatie en lichaamsoefeningen (yoga, tai chi etc.) die nodig zijn voor embodiment. Dit is een mooi thema om te bespreken tijdens supervisie of intervisie. 

eisen

De toelatingseisen voor VMBN categorie 1 leden veranderen niet. Zij kunnen zich in het Mindfulness Register laten registreren als 'gevorderd trainer'. De MBSR en MBCT opleidingen tot categorie 1 trainerschap zullen echter in de loop van 2023 komen te vervallen. De opleidingen ''nieuwe stijl' die dan zullen onstaan zullen opleiden tot mindfulness ‘basistrainer’. Deze trainers kunnen zich na succesvolle afronding van hun opleiding in het register laten registreren als 'basistrainer'. Zij krijgen dan 3 jaar de tijd om voldoende punten te halen voor de registratie tot ‘gevorderd trainer’. Daarna moet men zich elke 5 jaar laten herregistreren. 

Nee, op dit moment kan dat nog niet. Je moet lid zijn van een aangesloten beroepsvereniging. Op dit moment is dat alleen nog de VMBN. 

Ja dat kan, als je lid bent van een aangesloten beroepsvereniging (nu alleen nog VMBN) en je voldoet aan de registratie-eisen, dan kan je je zelf aanmelding in het register. Hier heb je je lidnummer van de beroepsvereniging voor nodig. 

Men moet lid zijn van een bij het register aangesloten beroepsvereniging. Nu (oktober 2022) is dat alleen nog de VMBN. Als men VMBN categorie 1 trainer was, wordt men automatische ingeschreven als `gevorderd trainer`. Na registratie en betaling van de registerkosten wordt men zichtbaar in het register.


Herregistratie MBP-trainer

supervisie

Als je nu categorie 1 geregistreerd mindfulnesstrainer bent, dan word je straks in het kwaliteitsregister geplaatst zonder aanvullende ‘controle’. Vanaf dat moment kun je gaan voldoen aan de herregistratie eisen, daar heb je 5 jaar de tijd voor.   

Voor herregistratie gevorder trainerschap zijn punten te behalen voor supervisie (individueel) en intervisie (in een groepje) samen. In 5 jaar moeten 10 punten gehaald worden. Aan jou de keuze of je dat via supervisie en/of intervisie doet. Supervisie levert 2 punten op per sessie, intervisie 1 punt. 

Als je supervisie volgt bij een door de VMBN erkende supervisor. Deze vind je op de VMBN website.

Op de website van de VMBN vind je de door de vereniging erkende supervisoren. De te bespreken onderwerpen stem je af met je supervisor.

Dit draagt zeker bij aan een mooie persoonlijke ontwikkeling maar supervisie over een door jou gegeven mindfulnesstraining is wezenlijk anders dan supervisie gevolgd over je werk als psycholoog. Het telt dus niet mee.

Supervisie voor herregistratie gaat meetellen vanaf 1 januari 2023.

Om de kwaliteit van de supervisie te garanderen is er een lijst op de VMBN website, met erkende supervisoren. Als gebruik wordt gemaakt van een buitenlandse supervisor dient de supervisor te voldoen aan de eisen die ook aan de Nederlandse supervisoren worden gesteld. 

eisen

Bij herregistratie wordt opnieuw gekeken of jij als trainer nog voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen van het mindfulnesstrainerschap. Je ben bij de VMBN ooit toegelaten als categorie 1 lid en voldeed daarmee aan de daarvoor gestelde eisen. In lijn met de kwaliteitseisen die we als vereniging hebben en voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling in je vakgebied is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Tot 1 januari 2028 heb je de tijd om punten te behalen voor nascholingen, retraites, sessies supervisie e/o intervisie, en ook je zelf gegeven trainingen. Elk 5 jaar wordt gemeten of je aan je herregistratie verplichtingen voldoet.

Om VMBN categorie 1 lid te kunnen blijven gelden de lidmaatschapscriteria zoals die op onze website staan. Elk VMBN lid heeft zich hieraan verbonden en we gaan ervan uit dat elke mindfulnesstrainer zich wil blijven ontwikkelen en verdiepen in het vak. Na 5 jaar (dec 2027) wordt je hierop getoetst. 

Om je te kunnen herregistreren heb je 75 punten aan nascholingen nodig. Minimaal 50 punten hiervan moet je besteden aan geaccrediteerde (op kwaliteit getoetste) nascholingen. Aanbieders van nascholingen kunnen hun aanbod laten accrediteren door een accreditatiecommissie, die het aanbod onder de loep neemt en er accreditatiepunten aan toekent. Als het aanbod wordt geaccrediteerd dan wordt dit zichtbaar in het register, zodat jij een keuze hebt. De overige 25 punten mag je behalen in de 'vrije ruimte', de niet-geaccrediteerde nascholingen. Het is de keuze van de aanbieder om het aanbod te laten accrediteren, je kunt aanbieders wel wijzen op deze mogelijkeid. 

Je hebt 5 jaar de tijd om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Ons advies is dan ook om je tijdig te oriënteren op zowel de eisen als jouw mogelijkheden. Neem svp ruim voor de herregistratiedatum contact met de registratiecommissie op als je meent dat je buiten jouw schuld niet aan de eisen zult kunnen voldoen terwijl je er wel alles aan gedaan hebt om het te laten slagen. 

Artikel 10 gaat over de registratie tot gevorderd trainer na 3 jaar. Dit geldt voor trainers die zijn opgeleid tot basistrainer in de opleiding nieuwe stijl die in najaar 2023 van start gaat. Artikel 11 gaat over gevorderd trainerschap, dit is vergelijkbaar met VMBN categorie 1 trainerschap. De herregistratie periode voor gevorderde trainers is steeds 5 jaar.

Je kunt je persoonlijke casus en vragen daaromtrent straks in het register voorleggen aan de registratiecommissie.

Een onderbouwd verzoek tot dispensatie kan ingediend worden bij de registratiecommissie.

nascholing

De aanbieder van een geaccrediteerde opleiding zal jouw naam en registratienummer doorgeven als je met goed gevolg de opleiding hebt afgerond. Dit komt dan automatisch in jouw dossier. Van een niet-geaccrediteerde opleiding moet je bewijsmateriaal van deelname, bijv. een certificaat, uploaden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om inzichtelijk te maken dat je een nascholing hebt gevolgd. Vraag dus om een bewijs van deelname aan de aanbieder. Bij het volgen van een geaccrediteerde nascholing heb je dit niet nodig, dan levert de aanbieder van de nascholing jouw gegevens aan en komt dit automatisch in het dossier. 

Nee, er zijn drie soorten nascholingen die mee kunnen tellen voor herregistratie: 
1. geaccrediteerde mindfulness-based nascholingen; 
2. geaccrediteerde overige-nascholingen, van belang voor je persoonlijke en/of je professionele ontwikkeling; 
3. niet-geaccrediteerde nascholingen: mindfulness-based of overig. 

In principe alle nascholingen die registertrainers helpen verdiepen en verbreden in hun vakgebied. Er worden wel specifieke eisen gesteld aan zowel de nascholing als de docent. Deze zijn te vinden in het Reglement Accreditatie Nascholingen. De aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie.

Nee, dat kan niet. Als geen accreditatie is aangevraagd voor een nascholing dan is de nascholing niet getoetst en is niet bekend of deze aan de eisen voldoet en voor hoeveel PE-punten deze nascholing mee telt. Als je deelneemt aan een geaccrediteerde nascholing zorgt de docent ervoor dat de punten automatische worden bijgeschreven in je dossier onder de 50 PE-punten.

nascholing punten

 Wij baseren het aantal punten op het internationaal erkende document ′A framework for the integrity of mindfulness based programs

Er zijn minimaal 50 punten nodig voor door jouw gevolgde geaccrediteerde nascholingen. Na 1 oktober 2022 kunnen aanbieders van nascholingen accreditatie aanvragen. Het aanbod, met het aantal toegekende punten, is dan op 1 januari 2023 voor jou zichtbaar in het register. Jij hebt dan 5 jaar de tijd om deze punten te behalen. Wij verwachten dat gedurende die 5 jaar het aanbod steeds aangevuld wordt. Het is immers aantrekkelijk voor aanbieders van nascholingen om in het register te staan met hun aanbod.
Daarnaast kun je maximaal 25 punten behalen in de ′vrije ruimte′. Dit betreft niet-geaccrediteerde nascholingen. Dit kunnen mindfulness-based nascholingen zijn die (nog) geen accreditatie hebben aangevraagd; of andere nascholingen die jij belangrijk vindt voor je professionele ontwikkeling. Het is aan de registratiecommissie om dit per casus te beoordelen.

De verdeling tussen 50 punten voor geaccrediteerd nascholingsaanbod en 25 punten voor aanbod in de ''vrije ruimte' is na zorgvuldige afweging tot stand gekomen. De 50 punten die te behalen zijn via geaccrediteerd aanbod, daaraan is een toets voorafgegaan of het aanbod voldoet aan de kwaliteitsnormen die daarvoor zijn opgesteld. Aanbod in de ‘vrije ruimte' verhoogt weliswaar de persoonlijke keuzevrijheid van de trainer, maar doet een groot beroep op toetsing achteraf door de registratiecommissie. Vandaar deze verdeling.

De verdeling is aan jezelf, maar we raden je aan vroegtijdig aan het voldoen van je herregistratie eisen te beginnen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Op basis van de informatie die het registerlid geeft, waaronder een upload van het programma e.d., kent de herregistratiecommissie het aantal punten toe op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding.

Indien de opleiding niet geaccrediteerd is, kan de trainer een aanvraag indienen om deze op te laten nemen in de ′vrije ruimte′. De herregistratiecommissie zal dan punten toekennen op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning én de informatie over de opleiding. Als er voor de ACT-opleiding succesvol accreditatie is aangevraagd, ter beoordeling aan de accreditatiecommissie nascholingen, dan wordt deze opleiding met de toegekende punten zichtbaar in het register.

Aanbieders van nascholing kunnen vanaf oktober 2022 in het register accreditatie aanvragen. Elke aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie en daarbij wordt vastgesteld hoeveel punten de nascholing oplevert. Dit wordt vervolgens zichtbaar gemaakt in het register. 

Afhankelijk van de zwaarte van de nascholing, bijv. voorwerk, stage, verslag etc. kun je gemiddeld stellen dat 1 accreditatiepunt nascholing overeenkomst met 1 uur effectieve scholing (pauzes niet meegerekend). Valt jouw trainingsdag onder de ′vrije ruimte′ dan kent de registratiecommissie het aantal punten toe. Valt jouw nascholingsdag onder ′geaccrediteerde nascholing′ dan vind je het aantal toegekende punten bij het aanbod in het register. Deze punten zijn toegekend door de accreditatie commissie.

Indien het een geaccrediteerde nascholing betreft, dan heeft de accreditatiecommissie de aanvraag in behandeling genomen en de punten toegekend op basis van aantal contacturen extra werk e.d. Dit aanbod vind je straks in het register. Indien het een niet-geaccrediteerd aanbod betreft, buigt de registratiecommissie zich over de punten toekenning. Globaal kun je uitgaan van 1 PE-punt is 1 SBU (studiebelastingsuur) nascholing.

Indien internationale aanbieders accreditatie aanvragen voor hun nascholingsaanbod worden punten toegekend en komt het aanbod zichtbaar in het register. Als het niet door ons geaccrediteerde nascholing betreft kun je het toevoegen in jouw ''vrije ruimte'. De registratiecommissie beoordeelt dan je aanvraag. Op dit moment maken wij geen onderscheid tussen live en online. Internationale retraites tellen onder voorwaarde mee, zie de eisen op de VMBN website. 

Ja, je kunt de voor het NIP gevolgde scholing onderbouwd aanbieden in de ′vrije ruimte′; de registratiecommissie beoordeelt dit.

Jazeker, zolang deze nog niet als nascholing geaccrediteerd is, telt deze training mee in de `vrije ruimte`.

Als de compassie nascholing geaccrediteerd is, komen de punten in het register te staan. Als de nascholing niet-geaccrediteerd is, kent de registratiecommissie de punten toe en kun je de punten wegschrijven onder de `vrije ruimte`. 1 PE-punt is ongeveer gelijk aan 1 SBU (studiebelastingsuur). Hoeveel dit dan precies wordt hangt mede af van extra opdrachten/huiswerk e.d. Het is aan de commissies om hier de juiste puntentelling aan toe te kennen. 

De 50 punten betreffen alleen de geaccrediteerde nascholingen. 50 punten staat ongeveer gelijk aan 50 SBU's (studiebelastingsuren). Dit is dus ongeveer 1 studiedag per jaar voor geaccrediteerde nascholing. Daarnaast wordt 25 punten voor nascholing in de ‘vrije ruimte’ gevraagd. Voor retraites geldt een aparte puntentelling: 10 etmalen in 5 jaar. Waar een retraite Insight Dialogue onder valt is ter beoordeling aan de registratiecommissie.

Individuele goed onderbouwde verzoeken kunnen gericht worden aan de registratiecommissie, die zal daar dan een gewogen besluit over nemen.

Daar voorziet het systeem niet in. Je kunt jouw specifieke casus uiteraard wel voorleggen aan de registratiecommissie.

procedure

VMBN categorie 1 trainers komen op 1 januari 2023 in het register als gevorderd trainer. Je blijft in principe geregistreerd tot 31 december 2027. Als je op dat moment aan alle eisen voor herregistratie voldoet gaat er een nieuwe periode van 5 jaar in. Als je niet aan de eisen voldoet word je dan uitgeschreven. 

Je hebt vanaf 1 januari 2023 vijf jaar de tijd om je herregistratie in orde te maken. Dit wordt uiterlijk in december 2027 getoetst.

Voor iedereen start de periode van herregistratie op het moment van inschrijven in het register. Daarna heb je 5 jaar de tijd om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. 

 Nee, de termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat je geregistreerd staat in het register. Als je je bijvoorbeeld op 1 juli 2023 inschrijft in het register, dan moet je op 1 juli 2028 voldoen aan de criteria voor herregistratie.

Het Mindfulness Register staat in PE-online, in dit systeem staan een half miljoen professionals geregistreerd. Na inloggen kun je direct beginnen met het invullen van formats en het uploaden van documenten behorende bij jou nascholing, retraites etc. Dit blijft in je systeem staan waardoor na 5 jaar zichtbaar is of je aan alle eisen voldoet voor herregistratie. Alle door jou gevolgde geaccrediteerde nascholingen komen bovendien automatische in je dossier te staan.   

Dat klopt. Elke 5 jaar na datum van inschrijven in het register moet je je laten herregistreren. Daarna heb je opnieuw 5 jaar de tijd om aan de herregistratie eisen te voldoen. 

Ja, dat klopt.

kosten

Dat is helaas niet meer mogelijk. De overheid heeft hiervoor de STAP-subsidie ingericht. Zie berichtgeving hierover op de site van de overheid: STAP-budget.

nascholing vrije ruimte

Hoeveel tijd de registratiecommissie nodig heeft zal afhangen van de volledigheid van het aangeleverde materiaal en de onderbouwing van de aanvrager.

Een PhD zou goed kunnen passen binnen de 25 punten van de ''vrije ruimte' evenals het schrijven van artikelen, beleidsvoorbereidende en bestuursactiviteiten. Een verzoek om punten toe te kennen moet onderbouwd aangevraagd worden bij de registratiecommissie.

Hieronder vallen alle opleidingen die op 1 januari 2023 nog niet door de accreditatiecommissie nascholingen zijn geaccrediteerd. Dit kunnen opleidingen zijn voor verdieping of verbreding van het mindfulnesstrainerschap, maar ook opleidingen die je gevolgd hebt voor je verdere professionele ontwikkeling. Deze aanvragen worden beoordeeld door de registratiecommissie en vallen binnen de ′vrije ruimte'.

De registratiecommissie zal zich op basis van je profiel en je aanvraag buigen over het al dan niet toekennen van punten betreffende je aanvraag voor nascholing in de ′vrije ruimte'.

In de ′vrije ruimte′ kunnen nascholingen gevolgd worden die niet geaccrediteerd zijn. Jij moet onderbouwen waarom deze nascholing voor jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling van belang is. In de ‘vrije ruimte’ kunnen maximaal 25 punten behaald worden. De registratiecommissie beoordeelt je aanvraag.

Ja dat klopt.

Nee, dat kan niet. Alles wat je volgt vóór de accreditatie kun je aanmelden in de 'vrije ruimte'. De registratiecommissie beoordeelt je aanvraag en kent de punten toe. 

Nee dat hoeft niet. Als een nascholing geaccrediteerd is, staat deze vermeld in het register. Als het een niet-geaccrediteerde nascholing of een retraite betreft, dan voer je deze zelf op in het register. De registratiecommissie zal deze dan beoordelen en aangeven of en hoeveel punten de betreffende nascholing oplevert. Retraites moeten voldoen aan de criteria die vermeld staan in de Richtlijnen retraites MBP-trainers

bonusregeling

Opleidingen en nascholingen die gevolgd zijn tot 6 jaar voor registratie - dus vanaf 1 januari 2017 - kunnen ingediend worden voor herregistratie in de ′vrije ruimte′. De registratiecommissie beoordeelt de aanvraag en kent de punten toe.

De door VMBN categorie 1 trainers, vanaf 1 januari 2017, gevolgde nascholingen kunnen tot maximaal 25 punten meetellen in de ''vrije ruimte'.  Hoeveel punten een nascholing krijgt wordt beoordeeld door de registratiecommissie. Dit hangt o.a. af van het aantal dagen/uren van de betreffende scholing. 

Het moment waarop je de opleiding volgt is het uitgangspunt: niet geaccrediteerde nascholingen mogen meegenomen worden in de ''vrije ruimte'. 

Mocht blijken dat er straks geen geaccrediteerd aanbod is wat een aanvulling is op wat je al gedaan hebt, dan kan je een onderbouwd verzoek indienen bij de registratiecommissie om in aanmerking te komen voor een aangepaste regeling.

De herregistratie periode van 5 jaar gaat voor alle categorie 1 leden in op 1 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2028. Eén stilteretraite van 5 etmalen gedaan in 2022 telt ook mee (bonusregeling). Dit geldt niet voor een retraite gevolgd in 2021.

geven MBP trainingen

Bij de reglementen zijn we ervan uitgegaan dat mindfulnesstrainerschap een nevenactiviteit is en geen hoofdberoep. We hebben daar rekening mee gehouden.16 punten voor zelf gegeven trainingen betekent 8 trainingen aan een groep van 4 of meer deelnemers in 5 jaar: dit is nog geen 2 trainingen per jaar. Of 16 individuele trainingen (geldt voor 1-3 personen): dit is net iets meer dan 3 trainingen per jaar. Als dit door omstandigheden niet haalbaar is kun je contact opnemen met de registratiecommissie.  

geven MBP-trainingen

Dat klopt. Het maken van vlieguren is onderdeel van de herregistratie. Als er gegronde redenen zijn waarom het niet is gelukt voldoende trainingen te geven kan een onderbouwd verzoek worden ingediend bij de registratiecommissie.

In 5 jaar tijd zijn 16 PE-punten te behalen: een gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training aan een groepje van minimaal vier deelnemers levert 2 punten op; een training met minder dan 4 trainers levert 1 PE-punt op. 

Het register is nu nog alleen voor VMBN categorie 1 MBSR en MBCT trainers. Alleen de door jou gegeven 8-weekse MBSR of MBCT training, inclusief een stiltedag, tellen mee voor herregistratie.

Zodra een MBP erkend en de opleiding geaccrediteerd is, zou deze mee kunnen tellen. 

In de criteria VMBN lidmaatschap categorie 1 en 2 wordt praktijkervaring gevraagd van minimaal 2 MBSR of MBCT trainingen per jaar; dit betekent 10 trainingen in 5 jaar. Het register vraagt 8 trainingen met minimaal 4 deelnemers per 5 jaar. 

Vanaf 1 januari 2023 heb je 5 jaar de tijd om 16 punten te halen voor zelf gegeven MBSR of MBCT trainingen. Dit zijn ongeveer 2 (voor een groep met 4 of meer deelnemers) of 3 trainingen (in geval van 1-3 deelnemers) per jaar. 

Op dit moment voorziet het register hier nog niet in. Het betreft alleen de gegeven MBSR en MBCT trainingen. Anderde MBP's tellen pas mee als het curriculum van deze trainingen als volwaardige MBP′s zijn erkend en de betreffende MBP --opleiding is geaccrediteerd.

Van belang is dat je jouw cursisten een stiltedag aanbiedt die aansluit op de 8-weekse training en er inhoudelijk onderdeel van uit maakt. Daarnaast staat het je vrij stiltedagen aan te bieden.

Het kwaliteitsregister is nu nog voor VMBN categorie 1 opgeleide MBSR of MBCT trainers. Herregistratie betreft dan ook dit vakgebied. Zodra andere MBP′s op hun kwaliteit zijn getoetst en erkend breiden we het register verder uit.

De trainingen die jij gegeven hebt voor 1 januari 2023 tellen niet mee voor je herregistratietraject dat in gaat op 1 januari 2023 en loopt tot 1 januari 2028. In ieder geval zolang deze Covid-19 perikelen nog duren tellen online gegeven trainingen ook gewoon mee.

Nee, alleen de door jou gegeven MBSR en MBCT trainingen tellen nu nog mee. Zodra de curricula van de door jou genoemde MBP's erkend zijn en de opleidingen geaccrediteerd, kunnen zij mee tellen voor het register. 

Met het ondertekenen van de ethische gedragscode gaan we ervan uit dat je eerlijk bent over je gegeven trainingen en het aantal deelnemers. Steekproefsgewijs zullen we registerleden om een bewijs vragen.

De door jouw gegeven trainingen kun je aanmelden in PE-online. Er wordt gevraagd naar aantal deelnemers, startdatum en soort training. Staat je training vermeld op je website, dan kan je evt. de URL opgeven. Steekproefsgewijs kunnen we je vragen te laten zien dat je de training ook daadwerkelijk aan dat aantal deelnemers hebt gegeven. Dit kan bijv. een (geanonimiseerd) bewijs zijn dat een deelnemer de training heeft betaald. De herregistratieperiode gaat pas in op 1 januari 2023, dus alleen gegeven trainingen vanaf die datum tellen mee.

We gaan er van uit dat je niet verder gaat dan het aantal deelnemers wat jij als trainer kunt behappen opdat de cursisten zich veilig, gehoord en gezien voelen. Dit heeft veel te maken met je ervaring en waar jij je senang bij voelt. Voor een live training zou dit bijv. 12 deelnemers kunnen zijn. Wij stellen geen limiet.

Ja de iMBSR valt daar onder, het gaat om groepjes van 1-3 deelnemers waar 1 PE-punt per training voor te behalen is.

Of de twee punten ook worden toegekend aan beide trainers of dat de punten over beide trainers worden verdeeld is nog onderwerp voor nader overleg.

Wij gaan ervan uit dat het organiseren en managen van grotere groepen een beroep doet op andere trainercompetenties: denk aan de hoeveelheid persoonlijke intakes, de interactie tussen groepsleden, de inquiries.

Nee, alleen gegeven 8-weekse MBSR en MBCT trainingen, of andere erkende MBP- trainingen die t.z.t. geaccrediteerd zijn leveren punten op. De daarbij behorende stiltedagen vallen onder de 1 of 2 punten die je krijgt voor een gegeven training.

De herregistratie betreft nu nog alleen de MBSR en MBCT opgeleide categorie 1 trainers. Zodra het curriculum van Mindfulness for Health van Breathworks, of een andere MBP erkend is, en de opleiding geaccrediteerd is, zal uitbreiding met deze categorie MBP-trainers in het register tot de mogelijkheden gaan behoren. 

Vooralsnog niet, het register is primair ingericht voor herregistratie VMBN categorie 1 mindfulnesstrainers. De PE-punten betreffen activiteiten die nodig zijn om je MBSR of MBCT trainervakmanschap te blijven ontwikkelen. Je kunt jouw persoonlijke casus straks wel voorleggen aan de registratiecommissie.

Vanaf 1 januari gaat de herregistratieperiode in van 5 jaar. Deze casuïstiek betekent een uitzondering op de regel en zal gemotiveerd voorgelegd moeten worden aan de registratiecommissie.

Ook online gegeven erkende MBP trainingen tellen mee voor de 16 PE punten.

Je moet aannemelijk kunnen maken dat de training 8 weken was inclusief stiltedag. We gaan dit steekproefsgewijs controleren. Bijv. bankafschrift of als onderdeel van het behandelplan.

intervisie en supervisie

Voor herregistratie gevorderd trainerschap moeten in 5 jaar 10 punten voor intervisie en supervisie samen behaald worden. Bij intervisie is de richtlijn om minimaal aan 2 sessies, in een groepje (4-8 personen), per jaar deel te nemen. Dit levert 1 punt per sessie (van bijv. 2 uur) op. Aan 1 sessie supervisie worden 2 punten toegekend. 

De supervisor bepaalt de duur van een sessie. Meestal is dit 1 uur + voorbereiding + reflectieverslag. Een supervisie sessie levert 2 punten op. 
Intervisie duurt meestal 2 uur in een groepje van minimaal 4 personen. Een intervisiebijeenkomst levert 1 punt op. 
In de periode van 5 jaar moeten er in totaal 10 punten behaald worden voor superisie en/of intervisie. Je bepaalt zelf de verdeling.

De puntentoekenning gaat per sessie; voor 1 sessie supervisie 2 PE-punten; voor 1 sessie intervisie 1 sessie 1 PE-punt.

intervisie

Vanuit de VMBN liggen er een aantal aanbeveling. Bijv. voor een groepsgrootte tussen de 4-8 personen, een sessieduur van ongeveer 2 uur per keer, met 2-4 interivise momenten per jaar. Dit kan live of online zijn, in open of gesloten groepen. Er kunnen specifieke intervisie groepen gevormd worden per regio of werkveld, maar ook algemene groepen, met beginners en gevorderden door elkaar of een meer uniforme groep. De deelnemers kunnen zelf een groep samenstellen, of via de website van de VMBN zoeken naar een intervisie groep. Het idee is dat de intervisie zoveel mogelijk onderling door de groepsleden zelf wordt verzorgd. Informatie vind je op de VMBN website onder `voor leden` en na inlog.

Leden kunnen zelf op zoek gaan naar intervisiegenoten, of bestaande groepjes kunnen aangeven dat er nog ruimte is. Op de VMBN website kun je na inlog intervisiegenoten vinden of een intervisiegroepje oprichten.

In het kwaliteitsregister (PE-online) vul je een format in, per intervisie bijeenkomst wordt de volgende informatie gevraagd: datum bijeenkomst, tijdsduur, aantal deelnemers, naam en registernummer van 1 collega deelnemer, korte omschrijving van het besproken thema (geen naam en toenaam, alleen gespreksonderwerp). Je verklaart met het uploaden van dit formulier dat het naar waarheid is ingevuld.

De VMBN wil vooral faciliterend zijn, de intervisie groepjes zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud. De richtlijnen voor intervisie vind je op de VMBN website.

In het register wordt gevraagd om naam en registernummer van 1 collega trainer uit jouw intervisiegroepje, datum van deelname en een korte omschrijving van het besproken onderwerp.

stilteretraites

In 5 jaar tijd moeten 10 aaneengesloten etmalen, of evt. verdeeld over maximaal 2 sessies van elk minimaal 5 etmalen, gevolgd zijn.

Je vraagt je retraitebegeleider om een bewijs van deelname waarop ook het soort retraite en het aantal etmalen vermeld staat. Je hebt 10 punten nodig in 5 jaar: een retraite van 10 etmalen levert 10 punten op en twee retraites van minmaal 5 etmalen ook.

Het is jouw verantwoordelijkheid om inzichtelijk te maken dat je een retraite hebt gevolgd. Vraag dus om een bewijs van deelname aan de aanbieder.

Nee, dat hoeft niet. De criteria voor het volgen van een retraite vind je op de VMBN website, op basis daarvan maak je een keuze. Na afloop van de retraite vul je de gevraagde informatie in het register in. De eis is 10 etmalen gevolgd in 5 jaar; of 2 x minimaal 5 etmalen. De retraite vindt grotendeels in stilte plaats, zie voorbeeld dagprogramma op de VMBN website. De eisen voor retraites die tellen bij herregistratie gevorderde trainers zijn minder streng dan die tijdens de opeleiding, zodat ook retraites waarin bijvoorbeeld interpersoonlijke mindfulness wordt beoefend mee kunnen tellen. Op deze manier kun je je ontwikkelingen in de traditie van jouw voorkeur.

De bonusregeling betreft een retraite van 5 etmalen die je volgde in 2022. Eerder gevolgde retraites tellen dus niet mee. Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2028 moet je 10 etmalen aaneengesloten of 2 x 5 etmalen retraites volgen.

Om mee te tellen moeten de door jou gevolgde retraites minimaal 10 etmalen of 2 x 5 etmalen beslaan en in de periode vallen tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2027. Je mag 1 retraite van 5 etmalen - die je gevolgd hebt in 2022 - mee laten tellen in de bonusregeling.

Dat klopt. Alleen retraites van minimaal 10 etmalen, of 2 x 5 etmalen tellen mee. 

Ja, dat kan voor gevorderde trainers zeker meetellen. De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de vermelde criteria op de VMBN website en in de Richtlijnen retraites (downloads).

De bonusregeling geldt voor gevolgde nascholing; retraites vallen hierbuiten. Als je een retraite van 5 etmalen volgde in 2022, dan tellen de 5 punten voor retraites mee. 

Het is mogelijk om onder bijzondere omstandigheden en goed onderbouwd een aanvraag in te dienen bij de registratiecommissie voor een aanpassing m.b.t. deze eis.

Ja, voor herregistratie gevorderd trainers mogen ook online retraites gevolgd zijn. Dit toon je aan door het programma en het bewijs van deelname, met jouw naam en die van de retraitebegeleider(s) erop, en de naam en de duur van de retraite. Dit kun je opvragen bij je retraitebegeleider. 

Voor de herregistratie periode van 5 jaar mogen de retraites online gevolgd zijn. Voor de registratie gelden andere eisen, zie Richtlijnen retraites (downloads). 

Nee, dat telt niet mee. De eis is een stilteretraite van minimaal 10 etmalen of 2 van minimaal 5 etmalen. Alleen als er persoonlijke omstandigheden zijn kan een onderbouwd verzoek ingediend worden bij de registratiecommissie om bijv. retraites van minimaal 2,5 etmalen te volgen.

Retraites hebben hun eigen puntentelling. 10 punten voor 10 etmalen. De ‘vrije ruimte' is voor niet (vooraf) geaccrediteerde nascholingen.

Stilteretraites van minimaal 5 etmalen. Een speciale werkgroep van het kwaliteitsregister zal met een lijst komen met aanbevolen retraites voor basistrainers. Gevorderde trainers mogen uit een ruimer aanbod kiezen. Zie Richtlijnen voor retraites bij de downloads.

ethische gedragscode

Als je lid bent van de vereniging gaan we ervan uit dat je je houdt aan de afspraken die gelden voor de MBSR en MBCT-trainingen. Je ondertekent daarvoor de ethische gedragscode en geeft daarmee aan dat je je daaraan zult houden.
 

nascholingsaanbod

Ja, dat kan. Dit is ter beoordeling aan de accreditatiecommissie. Als jij niet geaccrediteerd buitenlands aanbod wilt volgen kun je ook kijken of je het kunt opnemen in je ''vrije ruimte'. De registratiecommissie beoordeelt jouw aanvraag en kent de punten toe.

Nascholingen in andere MBP's dan de MBSR en MBCT kunnen vanaf oktober 2022 accreditatie aanvragen. De MBP's van nascholingen hoeven niet officieel erkend te zijn. Dit is wel het geval bij de MBP opleidingen. 

Als je al langer categorie 1 trainer bent zul je als het goed is al verschillende nascholingen hebben gevolgd, vandaar de bonusregeling die het mogelijk maakt om eerder gevolgde nascholing, tot 6 jaar geleden, mee te nemen in de 'vrije ruimte'. Het aantal categorie 1 trainers dat over 5 jaar geherregistreerd wenst te worden is een interessante markt voor aanbieders van nascholingen. We voorzien dat dit een prikkel zal zijn om nieuw nascholingsaanbod te ontwikkelen. Bovendien is er veel beweging in het mindfulnessveld, denk bijv. aan de ontwikkeling van nieuwe MBP's. We verwachten dat gedurende de herregistratieperiode van 5 jaar meer MBP's erkend en geaccrediteerd zullen worden, wat het aanbod zal verruimen.

Het Mindfulness Register heeft geen controle op de prijs van nascholingen. We gaan ervan uit dat er steeds voldoende aanbod van nascholing zal zijn. 

Ja, dit kan in de ‘vrije ruimte’ of indien de opleider accreditatie heeft aangevraagd in het aanbod van ‘geaccrediteerde nascholing’. Een verzoek tot opname in de ‘vrije ruimte’ kun je onderbouwd indienen bij de registratiecommissie. De commissie heeft verder informatie nodig om de punten toe te kennen. 


Accreditatie nascholingen

aanbod

Nascholingen moeten aantoonbaar bijdragen aan de persoonlijke en/of beroepsontwikkeling van de mindfulnesstrainer. Voor een geaccrediteerde mindfulness-based nascholing is het zeker zinvol om aan te sluiten bij de MBI-TAC. 

Elke aanbieder van nascholing kan een aanvraag indienen voor accreditatie. De critria hiervoor zijn te vinden in het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainer (downloads). 

In het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainer (downloads) staan de criteria waaraan nascholing moet voldoen om geaccrediteerd te worden. De accreditatiecommissie beoordeelt de nascholing en kent de punten toe. Hierna wordt het aanbod zichtbaar in het register als geaccrediteerde nascholing. 

VMBN categorie 1 trainers die in de periode van 2017 t/m 2022 met succes jouw nascholing volgden, kunnen dit aanmelden voor punten in de ′vrije ruimte′ (VMBN bonusregeling). Gevorderde trainers die na 1 januari 2023 jouw geaccrediteerde nascholing volgen kunnen dit aanmelden voor punten voor 'geaccrediteerde nascholing'. 

Het gaat om nascholingsaanbod - op HBO niveau - dat is toegesneden op de inhoud van het vak van mindfulnesstrainer, als wel om andere relevante scholing: verdiepende danwel verbredend, voor de professionalisering van mindfulnesstrainers. Lees ook het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainer (downloads).

publicatie

Deze vind je in het register en op de website van de VMBN. 

Jazeker, de geaccrediteerde nascholingen staan straks met hun toegekende punten vermeld, evenals de evenementen waaraan de VMBN zelf punten toekent, bijv. voor het bijwonen van een VMBN webinar, ledendag e.d.

Elk geaccrediteerd aanbod is straks zichtbaar in het register, dus mindfulness-based, maar ook aanbod dat meer gericht is op de algemene professionalisering van mindfulnesstrainers.

Nee, alleen het aanbod dat geaccrediteerd is wordt zichtbaar.

Zodra een nascholing geaccrediteerd is, wordt deze in het register opgenomen. Vanaf oktober 2022 kunnen opleidingen accreditatie voor nascholingen aanvragen. De eerste nascholingen worden vanaf januari 2023 gepubliceerd in het register.

accreditatiecommissie

De aanbieder van het symposium kan accreditatie aanvragen. De accreditatiecommissie zal punten toekennen op basis van vooropgestelde afspraken rond puntentoekenning. Het symposium wordt na goedkeuring zichtbaar in het register met de toegekende punten. 

In het reglement staat dat er 4 weken zit tussen moment van indienen, betalen en uitspraak. De aanvraag dient 6 weken voor aanvang van de nascholing bij de commissie binnen te zijn. Als er sprake is van spoed worden extra kosten in rekening gebracht.

Ja, de accreditatiecommissie telt 7 leden en kan in oktober 2022 van start.

De accreditatiecommissie bestaat deels uit vertegenwoordigers van de geaccrediteerde opleidingen en deels uit mindfulnessdeskundigen met expertise op het gebied van accreditatie, opleiding en scholing. De helpdesk van PE-online zorgt voor technische ondersteuning van de leden van de accreditatiecommissie.

Nee, de aanvraag voor punten in de ‘vrije ruimte’ wordt gedaan door het registerlid zelf en wordt beoordeeld door de registratiecommissie. De registratiecommissie kent de punten toe op basis van de aangeleverde informatie.

aanvraag

Elk register kent zijn eigen voorwaarden en criteria. Je zult dus inderdaad voor dit kwaliteitsregister een aparte accreditatie aanvraag moeten doen.

Jazeker, het register blijft zolang het bestaat open staan voor nieuwe aanvragen voor accreditatie van nascholingen.

Nee, alleen die aanbieders die hun aanbod kenbaar willen maken in het register, vragen accreditatie aan. Gevorderde trainers moeten in 5 jaar tijd 50 punten geaccrediteede nascholing volgen. Daarnaast mogen ze 25 punten behalen in de ‘vrije ruimte’ van niet-geaccrediteerd aanbod. De registratiecommissie kent de punten voor de ‘vrije ruimte’ toe. 

Elke aanbieder van nascholing kan accreditatie aanvragen via de aanmeldknop (uitklapmenu onder accreditatie opleidingen). Mindfulnesstrainers kunnen vragen of hun opleiders/aanbieders van nascholing het aanbod in dit register willen laten accrediteren.

Het maakt niet uit wie het aanvraagt, maar als een nascholing gegeven wordt door verschillende opleiders, dan moet elke opleider accreditatie aanvragen.  Anders is het niet mogelijk om de toekenning van punten goed te regelen. 

kosten

De kosten voor accreditatie nascholingsaanbod zijn voor 2023 beraamd op: 225,- voor 1 jaar en 425,- voor 3 jaar. De nascholing mag binnen de accreditatie periode meerdere malen aangeboden worden. 

docenten

Dit kan aangevraagd worden onder de ′vrije ruimte′. De registratiecommissie beoordeelt de aanvraag. 

Nee, het is niet nodig dat docenten lid zijn van een bij het register aangesloten beroepsvereniging.

Binnen een maand dient de nascholing door de aanbieder geevalueerd te zijn. De verkregen informatie is van belang bij heraccreditatie en/of indien er klachten over de nascholing binnen komen.

Voor geaccrediteerde nascholingen gelden kwaliteitseisen, daarbij horen ook eisen aan docenten. Sommige eisen gelden voor alle docenten, andere alleen voor docenten van een mindfulness-based aanbod. 

Er is geen register voor docenten, maar hun kwalificaties worden uiteraard wel getoetst bij de accreditatie van de opleiding of de nascholing. 

De docent heeft minimaal aantoonbaar HBO-niveau; heeft aantoonbaar onderwijservaring; heeft relevante ervaring en is aantoonbaar deskundig op het gebied van de nascholingsactiviteiten waarvoor accreditatie wordt aangevraagd.

In geval van accreditatie van opleiding of nascholing op het gebied van de kernelementen van mindfulness-based trainerschap, moeten de docenten naast de algemene eisen ook voldoen aan de kwalificatie eisen voor kerndocenten zoals geformuleerd in het Kaderdocument (downloads).

Ja, dat klopt, zie voor de eisen die gesteld worden het Reglement Accreditatie Nascholingen MBP-trainers, artikel 22 docenten.

Ja dat kan zeker, in artikel 22 van het Reglement Accreditatie Nascholing staan de eisen die gesteld worden aan docenten van alle nascholingen. 

Alles in het Reglement Accreditatie Nascholing MBP-trainers gaat over de eisen aan de nascholing en de docenten. Het toekennen van punten aan het scholingsaanbod wordt gedaan door de accreditatiecommissie. Registerleden die dit aanbod willen volgen, weten dan hoeveel punten zij hiermee kunnen verwerven. De eisen gesteld aan de registerleden vind je in het Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister. Alle reglementen zijn op deze website te vinden. 

procedure

Dit betekent dat aanbieders die hun nascholing willen laten accrediteren vanaf dat moment in het register terecht kunnen. Onder ‘accreditatie nascholing’ wordt de procedure uitgelegd en vind je de aanmeldknop. Per 1 januari komen de VMBN categorie 1 trainers in het register. Zij kunnen dan kiezen uit geaccrediteerd aanbod. 

De uitleg over de werking van het register is ook beschikbaar in het Engels; de aanvrager kan een taalkeuze maken. De aanvraagformulieren zijn vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar. 

Aanbieders van nascholingen (zowel mindfulness-based als overig) kunnen in het register een aanvraag indienen voor accreditatie van hun nascholingsaanbod. Accreditatie is een kwaliteitstoets met puntentoekenning. Registerleden kunnen dan een keuze maken voor bepaalde scholing om zich verder mee te ontwikkelen en om punten te behalen voor de herregistratie.

Presentielijst PE-online

Je kunt het beste in excel een overzicht maken van de deelnemers. Vermeld bij elke deelnemer hun PE-online registratienummer. Dat bestand kan je vervolgens in 1x uploaden in PE-online. 
Ga daarvoor naar het hoofdscherm, klik op de tab Presentie, klik bovenaan op Toevoegen Presentie. Onder Mindfulness Register zie je dan een overzicht van de cursussen. Klik voor de cursus waarvoor je mensen wilt toevoegen op de directe link met het groene plusje. Vervolgens kun je hier de lijst uploaden. 


Accreditatie opleiding

MBP

Op dit moment (oktober 2022) is het register opgengesteld voor MBSR en MBCT trainers. De verwachting is dat daar in de toekomst andere MBP's bijkomen. Opleidingen in een 'internationaal erkende' MBP zullen dan ook accreditatie aan kunnen vragen. Alleen opleidingen in erkende curricula kunnen accreditatie aanvragen.    

Het moet helder zijn in welk curriculum gedoceerd wordt. Het doorgronden van het MBP-curriculum is onderdeel van de audit door de accreditatiecommissie.

publicatie

Jazeker, de geaccrediteerde opleidingen staan er al. Hier komen straks de geaccrediteerde nascholingen bij.