stichting mindfulness register logo

Registreren als mindfulnesstrainer


Mindfulness Register

Het Mindfulness Register is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor mindfulnesstrainers. Alleen mindfulnesstrainers die voldoen aan de registratiecriteria kunnen zich inschrijven in dit register. De criteria hebben betrekking op opleiding en ervaring. Ook zijn de trainers lid van een aangesloten beroepsvereniging en hebben zij zich ertoe verplicht zich te houden aan een ethische gedragscode.
Na registratie moeten mindfulnesstrainers zich blijven bijscholen. De mindfulnesstrainers die in dit register staan voldoen daarmee aan kwaliteitseisen, die ook belangrijk zijn voor zorgverzekeraars en opdrachtgevers.

Alle in dit register opgenomen trainers zijn opgeleid in de geprotocolleerde achtweekse mindfulness based stress reduction (MBSR) training van Jon Kabat-Zinn. Zie op de website van de VMBN ‘Over mindfulness’ voor verdere uitleg.

Het register is op 1 januari 2023 open gegaan. Wil je zeker weten of een trainer geregistreerd is in het Mindfulness Register, dan kan je in het register zoeken op naam of plaats van de betreffende trainer.
Trainer zoeken in Mindfulness Register

Meer informatie over een specifieke trainer vind je op de VMBN website.
Trainer zoeken op VMBN website

Over het Mindfulness Register

Het Mindfulness Register is ontwikkeld door de Vereniging van Mindfulness Based Trainers Nederland, de VMBN, in samenwerking met de opleidingsinstituten met een geaccrediteerde trainersopleiding tot mindfulnesstrainer (Radboud UMC Centrum voor Mindfulness, Gentleminds Instituut voor Compassie, (voormalig) Centrum voor Mindfulness (nu De Mindfulness Academie), SeeTrue Mindfulness). Het doel van het register is het borgen van de kwaliteit van de geregistreerde trainers. Dit doen we door o.a. door het accrediteren van opleidingen en nascholingen; het publiceren van geaccrediteerde nascholing; het bijhouden van verschillende registers waarin vermeld staat welke leden voor welk Mindfulness-based Program (MBP) geregistreerd zijn als MBSR-basistrainer of MBSR-gevorderd trainer.

Downloads

Registratie en herregistratie

 • Registratiereglement Mindfulnesstrainers
In het registratiereglement staan alle eisen vermeld waaraan je moet voldoen om je in het register te kunnen inschrijven. Ook vind je hierin de herregistratie-eisen.

 • Richtlijnen Retraites MBP-Trainers

Zowel voor registratie als herregistratie moeten retraites gevolgd zijn. Niet alle retraites voldoen. In dit document worden de richtlijnen gegeven waar een geldende retraite aan moet voldoen.

 • Ethische gedragscode trainers

Iedere trainer die opgenomen is in het register van de Stichting Mindfulness Register, verklaart zich vrijwillig en volledig te houden aan deze Ethische gedragscode.


 • Model intervisieverklaring
Dit model kan je gebruiken om een intervisieverklaring te maken. Deze heb je nodig als je intervisiesessies toevoegt aan je registratie in PE-online.

 • Model supervisieverklaring
Dit model kan je gebruiken om een supervisieverklaring te maken. Deze heb je nodig als je supervisiesessies toevoegt aan je registratie in PE-online.

 

Accreditatie en heraccreditatie

 • Reglement Accreditatie Opleidingen MBP-Trainer

Dit document beschrijft het reglement voor de accreditatie van opleidingen tot mindfulnesstrainer (basis en gevorderd)

 • Reglement Accreditatie Nascholing MBP-Trainer

Dit document beschrijft het reglement voor accreditatie van mindfulness-based nascholingen t.b.v. herregistratie MBP-trainers.

 • Kaderdocument Nederlandse Trainersopleidingen Mindfulness-Based Programma′s
Beoordelingskader voor opleidingen tot mindfulness-based trainer.
 
 • Ethische gedragscode docenten

Iedere docent die opgenomen is in het register van de Stichting Mindfulness Register, verklaart zich vrijwillig en volledig te houden aan deze Ethische gedragscode voor docenten.

Overige reglementen

 • Huishoudelijk Reglement Mindfulness Register
Dit document is nog in ontwikkeling.
 • Statuten Mindfulness Register

Statuten van de Stichting Mindfulness Register

CONTACT

Heb je een vraag, stel deze dan via het onderstaande contactformulier. We proberen je binnen 3 dagen een antwoord te sturen.
Op maandag, dinsdag en donderdag is onze helpdesk telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 11.30 uur op 0343 23 45 00