stichting mindfulness register logo

Registreren als mindfulnesstrainer


Mindfulnesstrainers

De Vereniging Mindfulness-Based trainers Nederland (VMBN) heeft in samenwerking met de geaccrediteerde opleidingsinstituten het kwaliteitsregister voor mindfulnesstrainers ontwikkeld om de kwaliteit van mindfulnesstrainers beter zichtbaar te maken en te verbeteren. Consumenten, verzekeraars en andere stakeholders verlangen dat mindfulnesstrainers hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als bij andere beroepsgroepen is hiervoor een systeem van kwaliteitsborging opgezet.
Per 1 januari 2023 is het mogelijk je als mindfulnesstrainer aan te melden voor het register mits je lid bent van een aangesloten beroepsvereniging. Op dit moment is alleen de VMBN aangesloten.

Weten wie er in het register staat?
Overzicht geregistreerde trainers

Inzicht en transparantie

In het register staan de mindfulnesstrainers vermeld die aantoonbaar aan de kwaliteitscriteria van het register voldoen o.a. op het gebied van scholing en ervaring. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en andere stakeholders om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde mindfulnesstrainer.

Het registratiesysteem heeft als doel de borging van de kwaliteit en de ontwikkeling van het vak mindfulnesstrainer. Ontwikkeling dient plaats te vinden op de volgende onderdelen:

Het volledige registratiereglement staat in het menu downloads.

Registratie aanvragen

Je kunt je aanmelden voor registratie als je aan de voorwaarden voldoet, zie registratie-eisen.

De kosten voor de registratie bedragen € 275,00 en is geldig voor een periode van 5 jaar.

Procedure vanaf 1 januari 2023

Ben je na 1 januari 2023 lid geworden van de VMBN, dan kan je je na acceptatie van je lidmaatschap aanmelden in het Mindfulness Register.
Zorg ervoor dat je je VMBN-registratienummer, digitale kopieën van je diploma('s) en certificaten bij de hand hebt. Denk hierbij aan HBO-diploma, diploma′s en certificaten van je mindfulnessopleiding, gevolgde stilteretraites e.d.
 1. Account aanmaken
  Wil je je inschrijven in het kwaliteitsregister voor mindfulnesstrainers en ben je lid van een bij het register aangesloten beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers? Dan kan je een account aanmaken.
  Je kan zelf je gegevens invullen en later ook wijzigen via jouw eigen account.
 2. Gebruikersnaam en wachtwoord per mail
  Nadat je account is aangemaakt, ontvang je een mail met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Indienen registratie/inloggen
  Je kan nu je verzoek tot registratie indienen bij het Mindfulness Register door in te loggen in je eigen account door middel van je eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Je vult hierna alle gegevens in en stuurt meteen je certificaten en diploma′s mee.
 4. Betalen registratie
  Je aanvraag wordt pas behandeld als de registratiekosten zijn voldaan. Je kunt betalen via iDeal of een bankoverschrijving.

Aanmelden in het register


Duur registratie
Jouw registratie is vijf jaar geldig. Daarna moet een verzoek tot herregistratie ingediend worden. Als deze wordt verleend, is deze ook weer vijf jaar geldig. Als je je aanmeldt na voltooiing van de opleiding tot MBSR-basistrainer (opleiding nieuwe stijl) moet je je na 3 jaar registreren tot gevorderd trainer. Daarna moet je je elke 5 jaar laten herregistreren.

Vóór 1 januari 2023

Was je vóór 1 januari 2023 lid van de VMBN in categorie 1, dan ben je door de VMBN alvast aangemeld in het register en heb je van de VMBN inmiddels bericht gekregen hoe je je registratie kunt afronden. In dat geval hoef je geen diploma′s en certificaten van je vooropleiding en opleiding tot mindfulnesstrainer in het register te zetten.
Wil je echter een nascholing die je tussen 1 januari 2017 en 31 december 2022 gevolgd hebt laten meetellen voor de herregistratie, dan moet je die wel toevoegen. Je krijgt hiervoor mogelijk PE-punten in de ′vrije ruimte′. Als je in 2022 nog een retraite van 5 etmalen hebt gevolgd die aan de criteria voldoet, dan mag je deze ook nog mee laten tellen.

Ben je VMBN lid* en heb je geen bericht ontvangen, neem dan even contact op met het secretariaat van de VMBN via info@vmbn.nl.
* Dit geldt alleen voor leden die op 31 december 2022 lid zijn in categorie 1. Trainers die lid worden op of na 1 januari moeten zichzelf registreren.
 

Registratie-eisen

Je kunt je aanmelden in het register als je o.a. aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een volledige geaccrediteerde opleiding tot mindfulnesstrainer afgerond
 • Je hebt minimaal 2 stilteretraites van 5 etmalen in de mindfulnesstraditie gevolgd
 • Je bent minimaal HBO-opgeleid
 • Je hebt een MBSR- of MBCT training als deelnemer gevolgd
 • Je bent lid van een aangesloten beroepsvereniging
Voor het volledige reglement verwijzen wij je naar het Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister.

 

(Her)registratie aanvragen

Als je geregistreerd bent als gevorderd trainer, dan is je registratie 5 jaar geldig. Je krijgt 26 weken voordat je registratie verloopt een bericht. Je kunt dan een verzoek tot herregistratie indienen. Als deze wordt verleend, is deze ook weer 5 jaar geldig.
Vanaf medio 2023 starten er nieuwe opleidingen tot MBSR-basistrainer. Wie zich registreert als MBSR-basistrainer, doet dat voor een periode van 3 jaar. Na deze 3 jaar moet je voldoen aan de criteria voor MBSR-gevorderd trainer en kan je je registreren als MBSR-gevorderd trainer.

Om je te kunnen herregistreren als gevorderd trainer, moet je gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan de herregistratiedatum punten behalen. Deze kun je behalen met:
 • Het volgen van nascholingen
 • Het volgen van stilteretraites
 • Het volgen van supervisie/intervisie
 • Het geven van MBSR- of MBCT-trainingen

Bovendien moet je lid zijn van een aangesloten beroepsvereniging en de ethische gedragscode van het register ondertekenen.

Bij herregistratie moet je opnieuw de registratiekosten voor een periode van 5 jaar voldoen.

Bonusregeling voor VMBN categorie 1 trainers

Voor VMBN-leden die voor 1 januari 2023 categorie 1 trainer waren, geldt een bonusregeling. Nascholingen die gevolgd zijn tussen 1 januari 2017 en 31 december 2022 kunnen mogelijk meetellen voor herregistratie tot een maximum van 25 PE-punten in de vrije ruimte. Ook één retraite van 5 etmalen die gevolgd is in 2022 kan meetellen. Hiervoor moet je dan wel de bewijsstukken uploaden in PE-online. Je kunt maximaal 1 retraite die gevolgd werd in 2022 opvoeren en die levert maximaal 5 punten op.

Gegeven mindfulnesstrainingen en gevolgde intervisie en supervisie tellen pas mee vanaf 1 januari 2023.

 

Herregistratie-eisen

Na registratie als gevorderd trainer moet je je elke 5 jaar herregistreren. Bij registratie als MBSR-basistrainer, moet je je na 3 jaar registreren als MBSR-gevorderd trainer; daarna moet je je ook elke 5 jaar herregistreren. Om je te kunnen herregistreren, moet je voor bepaalde onderdelen punten halen. Dit zijn:

MBSR-Gevorderd trainer (na 5 jaar)

 • Nascholingen: Voor het volgen van nascholingen moeten in totaal 75 PE-punten behaald worden.
  Hiervan moeten minimaal 50 punten behaald worden met door het register geaccrediteerde nascholingen. Daarnaast kunnen ook niet-geaccrediteerde nascholingen punten opleveren. Je kunt maximaal 25 punten registreren met niet-geaccrediteerde nascholingen. De registratiecommissie beoordeelt of niet-geaccrediteerde nascholing voldoet en hoeveel punten deze oplevert. Nascholingen hebben altijd betrekking op verbreding en/of verdieping in het mindfulness-vakgebied of van belang voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • Retraites: je moet tenminste 2 retraites van minimaal 5 etmalen volgen of 1 retraite van minimaal 10 etmalen. De retraite(s) mag/mogen live of online gevolgd zijn.
  Bij voorkeur is de retraite in de traditie van MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen. Je mag hiervan afwijken.
  De retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga, dhamma talk, individuele of groepsuitwisseling met een meditatie leraar. Ook mag een retraite interpersoonlijke mindfulness gevolgd worden. De volledige criteria vind je in de Richtlijnen Retraites MBP-trainers.
 • Supervisie/intervisie: Je moet supervisie en/of intervisie volgen en daarmee in totaal 10 punten behalen. Een supervisie-sesssie levert 2 punten op en moet gevolgd worden bij een door een aangesloten beroepsvereniging erkende supervisor. Een intervisiesessie levert 1 punt op.
 • Geven van mindfulness based trainingen: in totaal moet je 16 punten behalen. Een groeptraining aan een groep van minimaal 4 deelnemers levert 2 punten op; een individuele training of een training aan een groep van minder dan 4 personen levert 1 punt op. Verdeeld over 5 jaar betekent dit dat je minimaal 8 groepstrainingen moet geven aan groepen van minimaal 4 personen of 16 individuele trainingen. Uiteraard mag het ook een combinatie zijn.
 • Om je te kunnen herregistreren moet je lid zijn van een aangesloten beroepsvereniging en de ethische gedragscode onderschrijven, inclusief de eigen beoefening.

Basis trainer (na 3 jaar)

Geregistreerde MBSR-basistrainers moeten zich na uiterlijk 3 jaar herregistreren tot MBSR-gevorderd trainer. Hiervoor moet je in de 3 jaar volgend op je registratie als MBSR-basistrainer punten behalen op verschillende onderdelen:
 • Nascholingen: Er moeten minimaal 80 punten behaald worden met het volgen van geaccrediteerde nascholingen. Hiervan moeten tenminste 12 punten voor nascholing in inquiry en 6 punten voor boeddhistische psychologie behaald worden. Niet-geaccrediteerde nascholingen leveren geen punten op.
 • Retraites: je moet tenminste 2 retraites van minimaal 5 etmalen volgen of 1 retraite van minimaal 10 etmalen. De retraite(s) mag/mogen live of online gevolgd zijn.
  Bij voorkeur is de retraite in de traditie van MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Shamatha of Dzogchen. Je mag hiervan afwijken.
  De retraite verloopt grotendeels in stilte, afgewisseld met begeleide meditatie, yoga, dhamma talk, individuele of groepsuitwisseling met een meditatie leraar. Ook mag een retraite interpersoonlijke mindfulness gevolgd worden. De volledige criteria vind je in de Richtlijnen Retraites MBP-trainers.
 • Geven van mindfulness based trainingen: in totaal moet je 10 punten behalen. Een groeptraining aan een groep van minimaal 4 deelnemers levert 2 punten op; een individuele training of een training aan een groep van minder dan 4 personen levert 1 punt op. Verdeeld over 3 jaar betekent dit dat je minimaal 5 groepstrainingen moet geven aan groepen van minimaal 4 personen of 10 individuele trainingen. Uiteraard mag het ook een combinatie zijn. Bovendien moet minimaal één training onder supervisie gegeven zijn.
 • Supervisie: Je moet supervisie volgen en daarmee in totaal 10 punten behalen. Een supervisie-sesssie levert 2 punten op en moet gevolgd worden bij een door een aangesloten beroepsvereniging erkende supervisor gevolgd worden. *Er is minimaal 1 training gegeven onder supervisie.
 • Intervisie: Je moet intervisie volgen en daarmee minimaal 10 PE-punten behalen. Per groepssessie krijg je 1 punt. De criteria voor intervisie vind je op de website van de aangesloten beroepsvereniging, zie https://www.vmbn.nl/kwaliteitsbeleid/intervisie/.
 • Om je te kunnen herregistreren moet je lid zijn van een aangesloten beroepsvereniging en de ethische gedragscode onderschrijven, inclusief de eigen beoefening.
Zie voor verdere uitwerking Registratiereglement Mindfulnesstrainers Kwaliteitsregister.

Zoek je een gekwalificeerde mindfulnesstrainer ?

Vanaf januari 2023 staan alle gekwalificeerde mindfulnesstrainers in het register. De trainers die in het register staan, voldoen aan hoge kwaliteitseisen ten aanzien van opleiding en ervaring. Vooralsnog kan je in het register alleen zoeken op naam of plaats. Op de website van de beroepsvereniging VMBN kan je uitgebreider zoeken, zoals op postcode, maar bijvoorbeeld ook op trainingen.

Zoeken in het register:
Overzicht geregistreerde trainers

Zoeken op de VMBN-website:
Trainer zoeken op VMBN website